Boilsoln H 2000

Category:

Boilsoln H 2000 ( เคมีป้องกันการกัดกร่อนภายในหม้อไอน้ำ )

คุณสมบัติ

– ช่วยขจัดออกซิเจน (Oxygen) ที่ละลายในน้ำให้หมดไป เป็นการป้องกันการกัดกร่อนภายในระบบ
– ไม่เป็นการเพิ่มปริมาณ TDS ในน้ำหม้อไอน้ำ
– ป้องกันการกัดกร่อนโดยสร้างชั้นฟิล์มป้องกันแมกนีไตท์ (Magnetite)
– ป้องกันการกัดกร่อนของก๊าซออกซิเจน (Oxygen) และคาร์บอนไดร์ออกไซด์ (Carbon dioxide) ภายในหม้อไอน้ำ