Boilsoln A 3000

Category:

Boilsoln A 3000 ( เคมีป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อส่งไอน้ำ )

คุณสมบัติ

– เป็นสารละลายแอมีน (Amine) ที่ระเหยขึ้นไปกับไอน้ำทำปฏิกิริยาให้เกิดความเป็นด่าง สามารถป้องกันการผุกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ช่วยปรับค่า pH ของน้ำหม้อน้ำและน้ำในคอนเดนเสท (Condensate)
– ป้องกันการกัดกร่อนของก๊าซออกซิเจน(Oxygen) และคาร์บอนไดร์ออกไซด์ (Carbon dioxide)ในระบบคอนเดนเสท (Condensate)ได้