Skip to content

CAREERS

สมัครงาน แพลทินั่ม อินโนเวชั่น

sv กรีนพาราวู้ด_๑๗๐๘๑๖_0009

1. พนักงานขาย

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ,สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรืออื่นๆ
3. ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ขยัน อดทนต่อหน้าที่
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์ส่วนตัว หรือ ใบขับขี่รถยนต์)
7. มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่

New folder_69

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ,ปวช ,ปวส
3. มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้งานได้เร็ว
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ขยัน อดทนต่อหน้าที่
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์